Бъди лидер с подхода коучинг за мениджъри

 

Изкуството на бизнеса често изисква от нас да се справяме с различни предизвикателства. Управлението на хора може да е един от най-трудните уроци, които лидерството ни е заложило. Представите за бизнес-лидерството доста динамично се променят в днешно време, както и бизнес средата. Във времето, когато бизнес стратегиите се менят на дневна база заради изискванията на бързо-променящия се свят, в наша подкрепа идва подхода коучинг за мениджъри.

 

Това, с което мога да ви бъда полезна чрез подхода коучинг за мениджъри е да изследваме заедно:

 • Какъв е собственият ви лидерски стил, както и интегриране на полезни практики, които да го обогатят и да ви доведат до върховото състояние на лидера, който сте;
 • Как да вдъхновявате екипа си чрез изкуството на комуникацията;
 • Какви са целите и визията ви за вас и вашия бизнес;
 • Какви са конфликтите – разглеждане на различни стратегии за справяне с конфликтите и извличане на максимална полза от тях;
 • Какви са най-ефективните методи за даване на обратна връзка от вас към вашия екип, така че те да бъдат вдъхновени да ви последват;
 • Как да се справите с предизвикателството да управлявате времето си;
 • Как да балансирате между личния и професионалния си живот;

 

Аз самата успях, твърде рано, да се сблъскам с предизвикателството да управлявам и развивам екип. Преминах през различните фази на авторитарност, пасивност и кооперативност, докато изградя лидера в себе си. Този лидер, който вдъхновява и води в сътрудничество.

Коучинг за мениджъри

 

За мен е чест и удоволствие да имам възможността чрез подхода коучинг за мениджъри да подкрепям лидерите на днешното време.

 

И не само това. Предлагам ви възможността да подкрепя екипа ви, като заедно:

 • Изследваме и разрешим настоящи конфликти;
 • Изследваме и изградим нови екипни качества, които са нужни за пълноценно функциониране в динамично-променящата се среда;

 

За КОГО е подходящо?

 • За хора, управляващи и развиващи хора;
 • За тийм лидери и мениджъри на екип;
 • За всеки, на когото е нужно да бъде лидер в живота си.

 

За повече информация и как мога да помогна индивидуално ТУК