Коучинг- това е е структуриран, целевоориентиран, модерен подход за развитие и подобрение на бизнеса. Все повече бизнес ориентирани хора, които желаят високи резултати, се доверяват на този подход.

 

Коучинг за бизнеса

 

В последните над 7 години търся методи и трупам опит като специалист в развитие и управление на хора. След повече от 600 коучинг сесии (в бизнес среда и лично консултиране) изградих метод на персонализиран подход, който се основава на стабилна теоретично-практична основа. Така успях да реализирам възможности да подкрепя хората в екипите си в посока на тeхния професионален път и балансиране с личния им живот.

За повече информация и как мога да помогна индивидуално ТУК

Като Резултат от работата си с мен може да очаквате поне едно от изброените неща, а защо не и всички:

 • Да бъдеш емоционално ефективен;
  Коучинг
  Коучинг с Peak Results Counseling
 • да проявяваш визионерство;
 • да се грижиш за хората си – да ги уважаваш, разбираш,
 • да знаеш силните и слабите им страни;
 • да виждаш потенциала им дори преди те сами да са го видели;
 • да можеш да ги доведеш до потенциала, за да го осъзнаят и използват.

 

Научи повече тук

 

Коучинг за мениджъри

 

Изкуството на бизнеса често изисква от нас да се справяме с различни предизвикателства. Управлението на хора може да е един от най-трудните уроци, които лидерството ни е заложило. Представите за бизнес-лидерството доста динамично се променят в днешно време, както и бизнес средата. Във времето, когато бизнес стратегиите се менят на дневна база заради изискванията на бързо-променящия се свят, в наша подкрепа идва коучинг подходът.

Това, с което мога да ви бъда полезна чрез коучинг подхода е да изследваме заедно:

 • Какъв е собственият ви лидерски стил, както и интегриране на полезни практики, които да го обогатят и да ви
 • доведат до върховото състояние на лидера, който сте;
 • Как да вдъхновявате екипа си чрез изкуството на комуникацията;
 • Какви са целите и визията ви за вас и вашия бизнес;
 • Конфликтите – обсъждане на различни стратегии за справяне с конфликтите и извличане на

максимална полза от тях;

 • Какви са най-ефективните методи за даване на обратна връзка от вас към вашия екип, така че те да бъдат

вдъхновени и да ви последват;

 • Как да се справите с предизвикателството да управлявате времето си;
 • Как да балансирате между личния и професионалния си живот;

 

Научи повече тук