Интеграно консултиране®-Интегралният коучинг е цялостен подход:Интегрално консултиране

 

  • с който може да си помогнете отностно справяне с негативни емоции и вярвания; да хармонизирате отношенията си; да постигнете професионалните резултати, които бихте искали и още много други.
  • защото работи на умствено, емоционално и физическо ниво. Интегрално консултиране®-това е вдъхновяваща теория, която разглежда всички нива на развитие на човека в себеразвитието, културата и социума. Наистина гениално обединява ученията на великите духовни традиции и западната психология.

Някои от големите предимства на метода Интегрално консултиране® са:

  • много целенасочен и структуриран подход;
  • обхваща множество практични техники и знание, които помагат човек да изследва себе си, да се погледне от друга перспектива и да се разбере по-добре;
  • благодарение на разнообразнието от способи, които предлага, е по-лесно да се стигне до корена на проблема и да се работи за трансформацията му;

 

Допълнителна ценност добавя разглеждането на взаимовръзките и единството между емоции и чувства заедно с мислите и ума. Дълбоко вярвам, че това единство е възможно и когато човек живее спрямо него, тогава може да изживее пълния си потенциал – физически, емоционален, интелектуален и духовен. Сърцето да почувства единството, а умът да го познае когнитивно е ключът към това състояние. То е състояние, но и инструмент за осмисляне.

 

Вярвам също така, че във времето, в което днес живеем това единство ни е наистина нужно, за да можем да фунционираме пълноценно и да живеем цялостно.

 

Човек може да опознае вътрешния си свят чрез методът, който интегрира психологията, психотерапията и духовността в красив танц на осъзнаването и трансформирането на излишното и натоварващото, от което човек би искал да се осбоди.

Приложимостта на Интегралната теория се е доказала във времето, чрез практикъването и в над 35 различни области – организационно управление, изкуство, здравеопазване, екология, икономика, психотерапия, право и много други области на човешкото битие. Това е възможно, тъй като Теорията комбинира източното и западното познание. Така предоставя на индивидите и организациите стабилна рамка, която е подходяща за почти всеки контекст.

 

За повече информация и как мога да помогна индивидуално ТУК